Gelişim bozukluğu
Gelişim bozukluğu

Gelişim bozukluğu

 

Yaygın gelişimsel bozukluk gösteren bireylerin, tanı aldıkları ilk andan itibaren destek eğitim programlarına alınarak gelişimlerinin desteklenmeleri gerekmektedir. Bireyin örgün eğitime dâhil olduktan sonra da düzeyine/tanısına uygun destek eğitim programlarına katılması, gelişiminin en üst düzeyde desteklenmesini sağlayacaktır.

 

Yaygın gelişimsel bozukluklar (YGB), sosyalleşme ve iletişim gibi çoklu temel fonksiyonların gelişmesinde gecikmeleri de içeren bir spektrum bozukluğudur. Bu grupta yer alan ve en çok bilinen yaygın gelişimsel bozukluklar şunlardır:

 

  • Otizm
  • Asperger Sendromu
  • Rett Sendromu
  • Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu
  • Başka Türlü Adlandırılamayan Bozukluk (Atipik Otizm)’tur.

 

Bu site, Sitesepeti ve Solido Grup güvencesi ile hazırlanmıştır. Copyright © 2014